Tabela premii

Tabela Premii obowiązująca od 03.06.2016 r.


Nazwa Produktu Wartość Premii Warunki otrzymania Premii (warunki sprzedaży)
Konto Internetowe
(rachunek oszczędnościowo
-rozliczeniowy w PLN
w wariancie Konto Internetowe)
60 zł za każde Konto Internetowe
Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Uwaga: Premia nie przysługuje w przypadku polecenia konta osobie, która jest Klientem Alior Banku.
Konto Wyższej Jakości
(rachunek oszczędnościowo
-rozliczeniowy w PLN
w wariancie Konto Wyższej Jakości)
60 zł za każde Konto Wyższej Jakości
Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Uwaga: Premia nie przysługuje w przypadku polecenia konta osobie, która jest Klientem Alior Banku.
Konto Rozsądne
(rachunek oszczędnościowo
-rozliczeniowy w PLN
w wariancie Konto Rozsądne)
60 zł za każde Konto Rozsądne
Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji dokona minimum jednej płatności kartą debetową.

Uwaga: Premia nie przysługuje w przypadku polecenia konta osobie, która jest Klientem Alior Banku.
Pożyczka gotówkowa 0,8% od kwoty wypłaconej pożyczki

Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o pożyczkę zostanie podpisana w ciągu 40 dni od daty wysłania Wniosku
     Internetowego;
2) Klient nie odstąpi od ww. umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania;
3) pożyczka zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o pożyczkę
     z Alior Bankiem.
Kredyt konsolidacyjny 0,8% od kwoty wypłaconego kredytu

Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o kredyt zostanie podpisana w ciągu 40 dni od daty wysłania Wniosku Internetowego;
2) Klient nie odstąpi od ww. umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania;
3) kredyt zostanie wypłacony w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy o kredyt
     z Alior Bankiem.
Kredyt hipoteczny 1000 zł za wypłacony kredyt
(w przypadku kredytu wypłacanego w transzach - po wypłacie pierwszej transzy)
Osoba rekomendująca kredyt hipoteczny musi posiadać aktywną umowę o dowolny produkt Alior Banku przez co najmniej 90 dni przed wysłaniem Rekomendacji.
Premia przysługuje, jeśli umowa o kredyt hipoteczny zostanie podpisana w ciągu 100 dni od wysłania Wniosku Internetowego.
iKonto Biznes 140 zł za każdy rachunek firmowy Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji:
     - otrzyma na nie wpłaty w łącznej wysokości minimum 500 zł.
Rachunek Firmowy 100 zł za każdy rachunek firmowy Premia przysługuje w przypadku łącznego spełnienia poniższych warunków:
1) umowa o konto zostanie zawarta w ciągu 30 dni od wysłania Wniosku Internetowego;
2) w ciągu 60 dni od daty zawarcia umowy o konto Odbiorca Rekomendacji:
     - otrzyma na nie wpłaty w łącznej wysokości minimum 500 zł.

Ważne informacje

  1. Rekomendujący i Odbiorca Rekomendacji nie mogą być współkredytobiorcami.
  2. Premie wyszczególnione w powyższej tabeli będą zasilały Rachunki Uczestników po spełnieniu warunków wypłaty premii w danym miesiącu.
  3. Rozliczanie odbywać się będzie w okresach miesięcznych, do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunki przyznania Premii zostały spełnione.
  4. Od łącznego przychodu uzyskanego z Programu Rekomendacyjnego na koniec roku podatkowego Uczestnik ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek do właściwego Urzędu Skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-8C.

Symulacje zarobków

Pan Marek, poleca sprawdzone produkty sporadycznie

Produkt Stawka Liczba Premia
Konto Internetowe 60 zł 4 4 x 60 zł = 240 zł
Pożyczka gotówkowa 0,8% 1 0,8% x 25 000 zł = 200 zł

Marek zarobił 440 zł

Pani Kasia, rekomenduje produkty kolegom z pracy i wszystkim znajomym

Produkt Stawka Liczba Premia
Konto Internetowe 60 zł 10 10 x 60 zł = 600 zł
Kredyt konsolidacyjny 0,8% 1 0,8% x 100 000 zł = 800 zł
Kredyt hipoteczny 1 000 zł 2 2 x 1 000 zł = 2 000 zł

Kasia zarobiła 3 400 zł